Mỹ Nghệ Hà Nội | Danh mục sản phẩm | Vòng Gỗ Tử Đàn

Vòng Gỗ Tử Đàn

Pterocarpus santalinus (Tử Đàn) theo Đạo Hindi và Phật của ng Ấn thì công năng rất lớn. Nó là số ít những cây có tuổi thọ trung bình cao tới hàng trăm năm. Quan niệm từ rất lâu Tử Đàn hấp tụ tinh hoa trời đất vì độ tuổi của nó. Khi đeo vòng này họ có cảm giác mình trở thành 1 phần con chiên của thần linh. Được bao bọc che trở của thần linh. Ng đàn ông đeo Tử Đan chín chắn mạnh mẽ, được chỉ đường dẫn lối để thành công. Nếu tâm hồn hướng Phật thì viên mãn trọn vẹn. lộc và phúc sẽ tới vô lượng.

Show all 2 Result

Show all 2 Result

Top