Gỗ Trắc

Gỗ Trắc
Gỗ Trắc hay còn được gọi với cái tên khá Nam Bộ là gỗ Cẩm Lai, nó được coi là cây gỗ đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Gỗ trắc sinh trưởng và phát triển tương đối chậm nên sản lượng gỗ không nhiều vì thế mà giá thành cũng khá cao không phải ai cũng sở hữu được.

Gỗ trắc là gì? Tìm hiểu những đặc tính khác biệt của gỗ trắc

Gỗ trắc là gì? Tìm hiểu những đặc tính khác biệt của gỗ trắc   Gỗ trắc hay còn được gọi với cái tên khá Nam Bộ là gỗ Cẩm Lai, nó được coi là cây gỗ đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Gỗ trắc sinh trưởng và phát triển tương đối chậm nên sản lượng gỗ không nhiều vì thế mà giá thành cũng khá cao không phải ai cũng sở hữu được. Gỗ trắc là gì? Tìm hiểu những [...]

Chi tiết...