Tẩu gỗ

Tẩu gỗ Trắc, tẩu gỗ Sưa cao cấp

Tẩu gỗ Trắc, tẩu gỗ Sưa cao cấp được làm thủ công hoàn toàn. Gỗ được lựa chọn từ những cây gỗ có tuổi đời lâu năm.